UW RECHT, ONZE PASSIE

ADVISEREN | BEMIDDELEN | ONDERHANDELEN | PROCEDEREN.

Advox heeft specialisten in het personen- en familierecht in huis. Naast advocaten staan ook familiale bemiddelaars ter beschikking. Terwijl de advocaat uw belang verdedigt, zal een familiaal bemiddelaar alle partijen uitnodigen om te trachten via één of meer gezamenlijke gesprekken tot een minnelijke oplossing te komen.

Hoe kunnen we u helpen?

Onze specialisten in het personen- en familierecht behandelen voor u volgende zaken:

 • echtscheidingen en nietigverklaringen van het huwelijk;
 • problemen tussen ongehuwde samenwoners;
 • minderjarigen: ouderlijk gezag, verblijf, plaatsingen en andere maatregelen in het kader van jeugdbescherming, voogdij , adoptie en afstammingsgeschillen;
 • alimentatieregelingen: tussen echtgenoten, ex-echtgenoten, ten aanzien van kinderen en in ruimer familiaal verband;
 • geesteszieken: verzoeken opname in een psychiatrische instelling, vorderingen voorlopig bewind of andere beschermende maatregelen;
 • nalatenschappen, verdelingen.
 • scheiden
 • alimentatie
 • kindregeling
 • geesteszieken
 • nalatenschappen

Persoonlijke aanpak

Familiaalrechtelijke moeilijkheden hebben meer dan eens een zware emotionele impact op éénieder die ermee geconfronteerd wordt.

Wij begeleiden u op een persoonlijke, efficiënte en doorgedreven professionele wijze.

Een eerste consultatie is voor ons steeds dringend: u kan bij ons snel terecht. Wij luisteren naar uw verhaal en stellen concrete vragen, waaruit we dan samen met u een juridische strategie bepalen. U wordt steeds degelijk geïnformeerd omtrent mogelijkheden, moeilijkheden en haalbaarheid.

We vinden het zeer belangrijk dat u actief deelneemt aan het hele gebeuren: u zal niet afzijdig en met vele onbeantwoorde vragen aan de kant blijven staan.

We streven er naar zo snel mogelijk een goede oplossing te bereiken. Waar we kunnen, trekken we de kaart van adviseren, onderhandelen en bemiddelen. Procederen doen we enkel als het noodzakelijk is.

Heeft u een vraag

Maak een afspraak

Online bijstand makelaars en schadebeheerders

Wij bieden een online eerstelijnsbijstand voor makelaars, verzekeringsagenten en schadebeheerders. U kan via deze tool gratis advies vragen. Stel uw vraag, upload de nodige documenten en wij nemen binnen de 24 uur contact met u op.

Stel uw vraag

U bent syndicus? Stel uw vraag.

Online bijstand syndici en mede-eigenaars
Wij bieden een online bijstand voor syndici en mede-eigenaars. U kan via deze tool gratis advies vragen. Stel uw vraag, upload de nodige documenten en wij nemen binnen de 24 uur contact met u op.

Stel uw vraag

WAARMEE KUNNEN WIJ U NOG VAN DIENST ZIJN?

Contact details

Advox
Bredabaan 652
B-2930 Brasschaat (Antwerpen)

E info@advox.be
T (03)650 05 60